Nopeat kokeilut

Autamme yritystäsi löytämään sopivan tavan hyödyntää nopeita kokeiluita tuote- ja palvelukehityksenne toteutuksessa - erityisesti sen alkuvaiheessa.

Miten kehitätte yrityksessäsi uusia tuotteita ja palveluja? Miten valitsette ne ideat, jotka kehitetään valmiiksi tuotteiksi ja palveluiksi? Missä vaiheessa otatte asiakkaat mukaan prosessiin?

Nopeiden kokeilujen avulla yrityksen on helpompi huomata liiketoimintaansa liittyvässä toiminnassa piilevä mahdollisuus luoda uutta liikevaihtoa tai muuten tehostaa yrityksen toimintaa. Nopeassa kokeilussa voidaan testata esim. uuden tuotekonseptin ominaisuuksia, uuden palveluidean toimivuutta tai tarkastella jotain muuta yritykselle etua tuottavaa tai muuta hyötyä mahdollistavaa kehittämiskohdetta. Kokeilemalla kehittäminen on jatkuvaa, nopeaa ja tarkoituksenmukaista oppimista.

Tarjolla teoriaa ja käytännönläheistä tutustumista aiheeseen

Toteutamme vuoden 2021 aikana nopeiden kokeilujen toteuttamiseen rohkaisevan koulutus- ja kokeiluohjelman. Ohjelman tarkoituksena on tukea alueen yritysten kykyä vastata aiempaa paremmin alati muuttuvan liiketoimintaympäristön mukana tuomiin haasteisiin sekä mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen aiempaa tehokkaampi toteutus. Ohjelma sisältää sekä teoreettista sisältöä että käytännönläheisiä esimerkkejä nopeisiin kokeiluihin liittyvistä mahdollisuuksista, joilla voidaan parantaa yrityksen liikevaihtoa ja palvelutasoa eri toimialoilla ja liiketoiminnassa.

Nopeiden kokeilujen maksuton webinaarisarja keväällä 2021

Maksuttomissa kaikille avoimissa webinaareissa avaamme osallistujille nopeiden kokeilujen sisällön aina kokeilemisen syistä varsinaisten kokeilujen toteuttamisen tapoihin. Tilaisuuden sisällöstä vastaa Innotiimi-ICG, jolla on pitkä kokemus yritysten kokeilukulttuurin edistämisestä.

Ilmoittaudu mukaan webinaareihin:

Nopeista kokeiluista tehoa liiketoimintaan, osa 1/3
Nopeista kokeiluista tehoa liiketoimintaan, osa 2/3
Nopeista kokeiluista tehoa liiketoimintaan, osa 3/3

Nopeiden kokeilujen koulutus- ja kokeiluohjelma syksyllä 2021

Yritys - Hae mukaan syksyllä 2021 järjestettävään maksuttomaan koulutus- ja kokeiluohjelmaan!

Tarjoamme 15:lle LADECin toiminta-alueen yritykselle mahdollisuuden toteuttaa nopea kokeilu liiketoiminnan kehittämiseksi Innotiimi-ICG:n ja LADECin tukemana. Mikäli ilmoittautumisia tulee paljon, ohjelmaan valitaan mukaan mahdollisimman monipuolinen kattaus eri alojen yrityksiä ja eri aiheita. Kokeilujen osalta ei ole toimialarajausta, eikä yrityksen koko ratkaise.

Haettavien kokeilujen teemoina ovat uudet tuotteet, uudet palvelut ja uudet liiketoimintamallit. Erityisesti etsimme kokeiluja, joissa pyritään kokeilemaan uusien digitaalisten ratkaisujen toimivuutta niin kuluttajille kuin yrityksille suunnatuissa tuotteissa ja palveluissa. Toisena tärkeänä teemana on yritysten ympäristövastuullisuus, johon liittyvien ratkaisujen kokeilu ja testaus ovat tärkeitä erottautumistekijöitä jo tämän hetken markkinoilla.

Ilmoittaudu mukaan syksyllä 2021 järjestettävään koulutus- ja kokeiluohjelmaan -> Ilmoittautumislomake

Ilmoittautuminen on auki 31.8.2021 asti tai kunnes 15 yritystä on ilmoittautunut.  

Ohjelman sisältö ja vaiheet

Koulutusohjelmassa olennaista on kokeilla nopean kokeilun toteuttamista uutena tapana kehittää liiketoimintaa ja integroida tuo tapa yrityksen normaaliin toiminnan ja tuotteiden sekä palveluiden kehitykseen. Nopeiden kokeilujen koulutusohjelma jakaantuu neljään vaiheeseen, joiden toteutus tapahtuu kolmen kuukauden aikajänteellä. Jokaisessa vaiheessa järjestetään yksi puolen päivän valmentava työpaja, jonka puitteissa prosessiin osallistuvat yritykset ja tiimit saavat eväät kokeilun suunnitteluun ja toteuttamiseen itsenäisesti.

9.9.2021 | Vaihe 1 - Liiketoiminnan kehityshaasteen tunnistaminen ja rajaaminen, asiakasryhmän valinta

7.10.2021 | Vaihe 2 - Palvelun / tuotteen konseptointi ja arvohypoteesien testaaminen

4.11.2021 | Vaihe 3 - Pivotoinnin perusteet ja prototypointi

2.12.2021 | Vaihe 4 - Pivotoinnin jatkot ja liiketoimintamallien kehittäminen, kasvuhypoteesien testaaminen ja kokeilujen tilanteen arviointi

Kiinnostaisivatko nopeat kokeilut sinua ja yritystäsi?

Ota yhteyttä meihin LADECilla, ja liiketoimintakehittäjämme kartoittaa kanssasi yrityksenne nykytilanteen, tavoitteet ja tarpeet. Tämän jälkeen teette yhdessä suunnitelman siitä, kuinka nopeita kokeiluja voitaisiin hyödyntää yrityksenne liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä!

 

 

EAKR-Vipuvoimaa-ELY-logonauha_500px.jpg

 

--

Nopeiden kokeilujen webinaarisarja sekä koulutus- ja kokeiluohjelma liittyvät LADECissa 1.1.2020 - 31.12.2021 toteutettavaan Suomen paras yrityspalvelu -hankkeeseen (dnro HÄMELY/0177/05.02.09/2017), jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Hämeen ELY-keskus.