Muotoilu ei ole kulmien pyöristämistä - se on mahdollisuus liiketoiminnan kehittämiseen

Muotoilu mielletään helposti asioiden kaunistamisena tai yksittäisten tuotteiden parantamisena. Lahden Seudun Kehitys LADECin liiketoimintakehittäjä Isko Lappalaisen mukaan muotoilu on kuitenkin ennen kaikkea työkalu ongelmien ratkaisemiseen.

Muotoilu ja erityisesti palvelumuotoilu ovat nykypäivänä yhä useammille yrityksille tärkeä työkalu erottautumisessa markkinoilla. Tähän on johtanut muun muassa digitaalisuus, joka on tehnyt maailmasta läpinäkyvän. Kuluttajilla on entistä enemmän mahdollisuuksia verrata ja valita erilaisia palveluita ja tuotteita, mikä näkyy yrityksille entistä kireämpänä kilpailuna. 

-    Muotoilu näkyy kaikkialla. Harvoin kiinnitetään huomiota asiaan, joka on hyvin muotoiltu, mutta huonosti muotoiltu tuote tai palvelu saa kyllä taatusti huomiomme, Isko Lappalainen toteaa. 

Kilpailuetua käytettävyydestä

Lappalaisen mukaan muotoilussa on kyse siitä, että aina ei tarvitse kilpailla pelkästään halvemmalla hinnalla vaan yritys voi keskittyä luomaan kilpailuetua esimerkiksi paremmalla asiakaskokemuksella tai tuotteiden käytettävyydellä. Muotoilun hyödyntämisessä Lappalainen haluaakin korostaa liiketoiminnan kannattavuuden ajureita, jotka vievät yritystä eteenpäin pitkällä aikavälillä.
-    Luovat ja innovatiiviset yritykset osaavat hyödyntää muotoilun menetelmiä yrityksen kehittämisessä. Tärkeintä on hallita kokonaisuus, jossa ratkaisut tehdään liiketoimintalähtöisesti, mutta suunnittelu käyttäjän ehdoilla.
Lappalainen sanoo, että menestyvät yritykset hyödyntävät usein suunnittelussa muotoilun ratkaisuvälineitä, kuten palvelumuotoilua ja -konseptointia tai rakentavat prototyyppejä, jotka tuovat kustannustehokkuutta ja antavat mahdollisuuden testata erilaisia vaihtoehtoja ennen palvelun tai tuotteen markkinoille viemistä.

-    Muotoilu ei ole pelkästään sitä, miltä lopputulos näyttää vaan ennen kaikkea, miten se toimii ja miten se tuotetaan. Muotoiluprosessissa voidaan myös miettiä tuotteiden tai palveluiden käytännöllisyyttä, erottautumista kilpailijoista ja tarkastella materiaalivalintoja. Usein muotoiluprosessin aikana kehitetään myös tuotantoa edullisempaan, tehokkaampaan ja energiaystävällisempään suuntaan, Lappalainen selventää.

Maksutonta neuvontaa muotoilun hyödyntämiseen

Isko Lappalaisen mukaan LADECin tehtävänä on ohjata Lahden seudun yrityksiä muotoilun hyödyntämisessä ja virtaviivaistaa asiantuntijana muotoiluprojektien etenemistä suunnittelusta aina tuotantoon ja jatkokehitykseen tavalla, joka tuo lisäarvoa liiketoiminnalle. 
-    Yleensä asiakasyritys tulee luoksemme jonkin yksittäisen asian kanssa. Pyrimme kuitenkin katsomaan yrityksen liiketoimintaa lintuperspektiivistä, selvästi laajemmin. Tavoitteenamme on hahmottaa iso kuva ja maali, jota lähestytään pienin askelin.

LADECin nelivaiheisen aktivointiprosessin aikana tutkitaan esimerkiksi yrityksen asemaa ja brändin erottuvuutta kilpailijoihin nähden, käydään yrityksen kanssa yhdessä läpi nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, liiketoiminnan kehityskohteet sekä mahdolliset rahoitustarpeet. 

-    Muotoilun hyödyntämisessä tarvitaan poikkeuksetta asiakasymmärrystä ja ruohonjuuritason tietoa alasta, joten perehdymme niihin erityisen huolellisesti. Autamme kaikkien toimialojen yrityksiä uudistamaan ja kehittämään liiketoimintaansa ja kartoittamaan tarvittavat yhteistyökumppanit. Ja olemme tarvittaessa yrityksen tukena etsimässä rahoitusta kehityshankkeisiin, Lappalainen vakuuttaa.

LADEC on Sinua ja yritystäsi varten

-    Meidän tehtävämme on vahvistaa alueen kilpailukykyä ja olla mukana luomassa uusia työpaikkoja. Muotoilu on kilpailuvaltti, jota eteenpäin pyrkivien yritysten kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Se on myös keino erottua kilpailijoista ja kulkea rohkeasti omaa latua, Lappalainen päättää.
 

Teksti: TARU SCHRODERUS

Tutustu palveluihimme -> Muotoilusta kilpailuetua

Lue Steaks Contact Wearin yritystarina -> Marginaalista maailmanvalloitukseen

Sivun pääkuvassa Suvi Alantela ja LADECin liiketoimintakehittäjä, muotoilija Isko Lappalainen. Lahtelainen Steaks Contact Wearin perustaja ja yrittäjä, vaatesuunnittelija Suvi Alalantela on kehittänyt mm. naisten joukkueurheiluun, Roller Derbyyn oman suojavaatemalliston. LADEC on ollut mukana ja tukena yrityksen vauhdikkaassa alkutaipaleessa.