Muotoilulla kilpailuetua

Muotoilulla kilpailuetua

Muotoilu on muutakin kuin kauniin ulkomuodon luomista. Käyttäjälähtöisen muotoilun, teknologian ja digitaalisaation sekä materiaali- ja markkinointiosaamisen yhdistäminen ovat avaimia menestykseen! Muotoilun keinoin voidaan lisätä paitsi tuotteiden haluttavuutta, myös tuotannon kannattavuutta.

Muotoilulla on keskeinen rooli nykypäivän koko ajan kehittyvillä, globaaleilla markkinoilla. Niin yritysten kuin julkissektorinkin on tänä päivänä jatkuvasti kehitettävä toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan ja otettava tässä kehitystyössä huomioon niin globaalit haasteet kuin ihmisten, käyttäjien, muuttuvat tarpeet ja toiveet. Tuotteita ja palveluita pitää kehittää, muotoilla, käyttäjien lähtökohdista ja tarpeista.

Muotoiluosaamisen merkitys on kasvanut ja se kasvaa kovaa vauhtia koko ajan. Maailman johtavimpien brändiyritysten menestys on suoraan verrannollinen tuotekehitykseen ja muotoiluun satsattujen investointien määrään. Tämän muotoilupanostuksen ja menestyksen yhteyden ovat onneksi vähitellen myös pienemmät yritykset ymmärtäneet, ja niinpä muotoilua on alettu viimeinkin myös Suomessa hyödyntää kilpailuetuna paitsi myös pk-yrityksissä, myös start-up-vaiheen yrityksissä ja julkissektorilla. Digitalisaation myörtä asiakkaiden ja ihmisten palvelu on murroksessa ja tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia. Ihmislähtöisellä (käyttäjälähtöisellä) muotoilulla on merkittävä rooli yritysten kasvun mahdollistajana.

Lahden seudullakin tämä kehitys on nähtävissä. Seudun tunnetuimpien yritysten, Isku, Kemppi, Luhta, Stala, jotka ovat jo vuosia hyödyntäneet paikallista teollisen muotoilun huippuosaamista sekä käyttäjiltä saatavaa tietoa ja palautetta tuotekehityksessään lisäksi jo ilahduttavan useat pienemmät ja nuoremmatkin yritykset ovat alkaneet hyödyntää muotoilua yhtenä menestystekijänä. Ja mikä olisi, etteivät hyödyntäisi: onhan Lahdessa Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti, alansa huippu Suomessa, ja myös maailmalla tunnettu ja tunnustettu muotoiluammattilaisten opinahjo!

Muotoilulla luodaan Lahden seudulle uutta bisnestä, entistä toimivampia julkisia palveluita ja viihtyisiä ympäristöjä olla ja elää – työpaikkoja ja hyvinvointia. Muotoilijoiden, yritysten, opiskelijoiden ja asukkaiden yhteistyönä. Yhdessä tekemällä ja kestävää kehitystä tukien.

Lue lisää lahtelaisesta muotoilusta - siitä mitä kaikkea mitä se tarjoaa yrityksille, kaupungille, muotoilijoille, asukkaille: palveluita, työkaluja, tietoa... ->​​ www.designlahti.fi

LADEC auttaa Lahden seudun yrityksiä ja rahoittajakuntiaan kehittämään kilpailukykyisiä uusia tuotteita ja palveluita - käyttäjien, asiakkaiden ja asukkaiden tarpeet, toiveet ja mielipiteet huomioivalla, kestävällä tavalla!

LADECin muotoiluneuvonta yrityksille

Neuvomme yritystäsi käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelumuotoilun, brändin ja markkinointiviestinnän valjastamisessa keinoiksi pärjätä ja kasvaa. 

  • Tilanne- ja muotoilutarvekartoitus: Nykytilanne, tavoitteet, haasteet ja tarpeet.
  • Muotoilustrategian laatiminen, toimenpidesuunnitelmat ja niiden jalkauttaminen käytännön toimenpiteiksi, esim. kehitysprojektiksi.
  • Autamme ja neuvomme puolueettomasti ja maksutta sopivien ulkopuolisten muotoilun, tuotekehityksen ja markkinoinnin ammattilaisten löytämisessä ja valinnassa: -> Palveluhakusivusto Design Lahti FIND.
  • Workshopit tuote- ja palvelukehityksen tukena: Kokoamme eri alojen osaajia yhteen pohtimaan yrityksesi casea.
  • Lahen D -tuotekehityspaneeli: Kaupunkiseudun asukkaiden (käyttäjien) mielipiteiden kartoittaminen tuotteiden ja palveluiden tuotekehitysvaiheessa.

LADECilta asukaskäyttäjätietoa Lahden kaupunkiseudun kunnille - Kaupunkimuotoilu

  • Lahen D -asukaspaneeli: Kaupunkilaisraadin käyttäjäkokemusten ja mielipiteiden kartoittaminen kaupunkiympäristön ja julkisten palveluiden kehittämiseksi.

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, kuinka muotoilusta tehdään juuri Sinun yrityksesi kilpailutekijä! Tai miten voisimme auttaa kuntaasi kaupunkiympäristökohteiden ja julkisten palveluiden muotoilussa.