Hyödynnä verkostot

verkostoista kumppaneita ja vientiin buustia!

LADEC kehittää ja palvelee Lahden seudun yritysten yhteistyöverkostoja. Tavoitteena on auttaa yrityksiä hyödyntämään yhteistyökumppanuuksia mahdollisimman tehokkaasti oman liiketoimintansa kehittämisessä.

LADECin palveluita yritysverkostoille ja –klustereille ovat muun muassa:

 • Keskinäinen verkostoituminen ja vertaisoppiminen
 • Yritysten yhteismarkkinointi (mm. yhteiset messuosastot ja –osallistumiset)
 • LADECin yrityskehityspalvelujen (kansainvälistyminen, tuotekehitys, liiketoiminnan kehityspalvelut) kanavointi verkostoyritysten hyödyksi
 • Yhteisten koulutusten ja valmennusten organisointi
 • Yhteistyö työvoima-asioissa (rekrytointi, työvoiman keskinäinen hyödyntäminen)
 • Tiedontuotanto yrityksille tärkeistä teemoista
 • Verkoston osaamisen ja menestystarinoiden viestintä ja markkinointi ulospäin

Yhteistyöverkostot, joissa olemme mukana, perustuvat aina yritysten omiin tarpeisiin ja liiketoimintatavoitteisiin. Olemme edistäneet muun muassa seuraavien yritysverkostojen toimintaa:

 • Muotoilupalveluyritykset
 • Vesialan vientiverkosto
 • Jätteestä energiaa -vientiverkosto
 • Hyvinvointialan vientiverkosto
 • Terveysliikuntayritykset
   

Yritysverkostot

LADEC koordinoi kolmea liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteismarkkinointiin pohjautuvaa paikallista yritysverkostoa, Meriklusteria, Mekatroniikkaklusteria ja Viljaklusteria.

Lahden seudun Meriklusteri

Lahden seudun Meriklusteri on yli 100:n meriteollisuuden kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja tavoittelevan paikallisen yrityksen yhteistyöverkosto. Toiminta on avointa kaikille meriteollisuudesta kiinnostuneille Lahden seudun yrityksille. LADEC järjestää klusterin yrityksille alihankintapäiviä, joissa isot, kansainväliset meriteollisuusyritykset ja kokonaistoimittajat etsivät osavalmistajia Lahden seudulta. Näiden alihankintapäivien ansiosta jo kymmenet klusterin yritykset ovat päässet kiinni merkittäviin kauppoihin. Alihankintapäivien lisäksi klusterissa mukana olevat yritykset saavat buustia markkinointiinsa yhteisesiintymisistä niin messuilla kuin esitemateriaaleissakin.

Lahden seudun meriklusterin toimintaa vahvistetaan ja alueen yritysten välistä yhteistyötä kehitetään ja kynnystä lähestyä meriteollisuuden toimintaverkostoa madalletaan Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman tuella toteutettavalla Lahden seudun Meriklusteri -hankkeella ajalla 14.12.2017 - 30.4.2020. Hankkeen rahoituksella järjestetään yhteistyötapaamisia, valmistellaan yritysten palveluita kuvaava julkaisu, edistetään yritystemme näkyvyyttä meriteollisuuden verkostoissa ja tehdään alaan liittyvää selvitystyötä.EAKR-Vipuvoimaa2014-20-ELY-logonauha_rgb_700px.png

Meriklusterin yritykset tapaavat toisiaan kerran kuukaudessa Lahden Sibeliustalon Lastu-ravintolassa lounaan merkeissä. Klusterin toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tälle omakustanteiselle lounaalle, etukäteen ilmoittautumistakaan ei edellytetä!

Meriklusterin lounastreffien ja muiden tapahtumien ajankohdat ja tiedot löytyvät LADECin Tapahtumat-sivulta. Tapahtumista saa tietoa myös seuraamalla LADECia somessa, Facebookissa, Instagramissa ja LinkedIn'issä.

Lahden seudun meriklusterista saat lisätietoa ->"Lahti Region Maritime Cluster, Autumn 2019".


Lahden seudun mekatroniikkaklusteri

Lahden seudun mekatroniikkaklusterin muodostavat kone-, metalli-, ja elektroniikka-alan yritykset sidosryhmineen. Yhdistämällä perinteistä metalli- ja koneteollisuusosaamista moderniin ICT- ja elektroniikkaosaamiseen syntyy "älykästä rautaa". Mekatroniikkaklusteri on niin liikevaihdolla, henkilöstömäärällä ja yritysten lukumäärälläkin mitattuna Lahden alueen merkittävin teollinen klusteri. Yrityksiä klusterissa on tällä hetkellä noin 700, liikevaihto noin 1,3 miljardia € ja henkilöstömäärä noin 7 100. Klusterin visiona on uusinta teknologiaa hyödyntävän ja korkeaan osaamiseen perustuvan toimialansa kehittäminen ja vahvistaminen Lahden seudulla yhä verkostoituneemmaksi, kansainvälistyneemmäksi ja innovatiivisemmaksi.


Päijät-Hämeen Viljaklusteri

Päijät-Hämeessä on Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä. Koko Hämeen kattavasta viljaklusterista 80-90 % on sijoittunut Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljan viljelijöistä, teollisuusyrityksistä muodostettu vilja-alan yhteistyöverkosto. Viljanjalostus on perinteikäs ja samalla moderni elintarviketeollisuuden haara, joka panostaa merkittävästi tutkimukseen ja kehitystyöhön.  Vuodesta 2003 toimineen Viljaklusterin tavoitteena on edistää yritystensä alueellista verkottumista, tukea viljaa jalostavien yritysten yhteistyötä ja kohottaa elintarvikealan profiilia.  |  Lue lisää: www.viljaklusteri.fi
 

Osaamisverkostot

Smart & Clean Lahti

Lahden kaupunkiseudulla on jo vuosikymmeniä hyödynnetty kiertotalouden eri muodot kasvun vauhdittajana, minkä puolesta puhuvat maakunnan tuhannet työpaikat kierrätyksessä, materiaalien hyötykäytössä ja uusiutuvissa energiaratkaisuissa. Seudullemme onkin muodostunut yksi Suomen merkittävimmistä ympäristöosaamisen ja –liiketoiminnan keskittymistä, joka on tunnettu erityisesti kierrätykseen sekä veden ja maaperän puhdistukseen liittyvästä osaamisestaan. Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöalan tutkimus ja koulutus ovat kansainvälisesti arvostettuja. 

LADEC on mukana edistämässä Lahden kaupunkiseudun ympäristöosaamista, investointeja ja uusien ratkaisujen kokeiluja. Autamme korkeakouluja, kaupunkiseudun kuntia ja yrityksiä löytämään toisensa ja tekemään yhdessä töitä uusien innovaatioiden kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi.  |  Lue lisää: www.smartlahti.fi


Design Lahti

Lahden seudulla toimii lukuisia muotoilulla menestyneitä ja maailmallakin tunnettuja yrityksiä. Mm. Isku, Kemppi, Luhta, Stala, jotka ovat jo vuosikymmenien ajan hyödyntäneet paikallista teollisen muotoilun huippuosaamista sekä käyttäjiltä saatavaa tietoa ja palautetta tuotekehityksessään. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti on alansa huippu Suomessa ja tunnettu ja tunnustettu myös maailmalla. Muotsikassa opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Seudullamme toimii lähes 200 pientä muotoilupalveluyritystä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Osaajia löytyy muotoilun kaikilta osa-alueilta. Nämä kaikki muodostavat Lahden seudun muotoiluekosysteemin, jonka keskinäisen yhteistyön edistämiseksi LADEC tekee ahkerasti työtä.

Muotoilulla luodaan Lahden seudulle uutta bisnestä, entistä toimivampia julkisia palveluita ja viihtyisiä ympäristöjä olla ja elää – työpaikkoja ja hyvinvointia. Muotoilijoiden, yritysten, opiskelijoiden ja asukkaiden yhteistyönä. Yhdessä tekemällä ja kestävää kehitystä tukien. - Muotoilija, tule mukaan LADECin koordinoimaan Design Lahti -verkostoon!  |  ​​​​​​Lue lisää: www.designlahti.fi

 

Wellbeing & Healthtech Lahti

Hyvinvoinnin ja liikunnan ala kasvaa ja monipuolistuu ripeästi Lahden seudulla. Kansainvälisesti tarkasteltuna se on yksi kannattavimmista. Lahtelainen talviurheiluun liittyvää osaaminen on maailmalla tunnettua ja kysyttyä. 

LADECin tavoitteena on luoda Lahden seudusta Pohjoismaiden johtava terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä.  Kiinnostaako sinua ja yritystäsi tulla mukaan tähän paikalliseen osaajaporukkaan, lähteä mukaan talviurheiluun liittyvien ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen tähtäävään verkostoon? Tai hyvinvointia edistävien yritysten yhteistyöhön, jossa otetaan ensin kotimaan markkinat haltuun ja kohta jo tähdätään vientiin?  |  ​​​​​​Lue lisää: www.welltechlahti.fi
 

Verkostot alkuvaiheen yrityksille ja pienyrityksille

Tutustu ja osallistu LADECin verkottumistapahtumiin!
 

Yhteistyökumppaniverkostot  

LAB-ammattikorkeakoulu (ent. LAMK)
Lahden Yliopistokampus
Koulutuskeskus Salpaus

Hämeen ELY-keskus
Hämeen kauppakamari
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen Yrittäjät

Business Finland