Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Star­tup-sel­vi­tyk­sel­lä ke­rä­tään tie­toa Lah­den alueen yri­tys­ten kas­vus­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä


5.2.2024

Lahden alueella toteutetaan laaja startup-selvitystyö, jossa kootaan yhteen tietoja alueen yritysten kasvusta, kehityksestä ja kasvutarpeista sekä arvioidaan Lahden seutua toimintaympäristönä. Tavoitteena on saada käsitys seudun startup-ekosysteemin kokonaisuudesta yrittäjien silmin.

Selvityksen Lahden seudun startup-ekosysteemistä laatii kevään 2024 aikana Crazy Town Oy yhdessä Lahden kaupungin ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa.

– Lahden kaupunki ja LADEC ovat viime vuosien aikana panostaneet entistä vahvemmin startup-yrittäjille suunnattujen palveluiden ja toimintaympäristön kehittämiseen muun muassa tukemalla LAB-ammattikorkeakoulun StartHub-kiihdyttämöä toteaa Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen.

– Yritysten vastausten avulla kaupunki ja Ladec saavat arvokasta tietoa startup-ekosysteemin ja alueen kasvuyritysten kokemuksista ja palvelutarpeista, joiden pohjalta kehittää kasvuyritysten palveluita aiempaa paremmiksi Venäläinen jatkaa.

Aineisto kerätään seudun startup-yrityksille suunnatun kyselyn ja puhelinkontaktien avulla. Yksittäisen vastaajan yrityskohtaisia tietoja ei julkisteta. Selvityksen pohjalta muodostetaan julkinen koontiraportti Lahden seudun startup- ja kasvuyritysekosysteemistä.

Raporttia käytetään startup-yritysten palvelutarpeiden ja ekosysteemin nykytilan arvioimiseksi sekä heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. Raportti valmistuu kevään 2024 aikana.

 

Lisätietoa:

Miikka Venäläinen
Lahden kaupunki
044 018 7378

Jarno Saarinen
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
050 336 7810

Mikko Korpela
Crazy Town Oy
0400 499 242

Tommi Uitti
Crazy Town Oy
040 367 5698