Positiivinen viesti Navigate-messuilta Lahden seudun Meriklusterin yrityksille: Meyerin Turun telakka haluaa jatkossakin risteilijöihinsä mahdollisimman paljon kotimaisia ratkaisuja ja osaamista


13.6.2022

LADECin edustajat vierailivat kesäkuun ensimmäisellä viikolla Navigate-messuilla Meyer Turun osastolla haastatellen Meyerin hankintajohtaja Jarno Tunturia. Kuvassa vasemmalta katsottuna Meyer Turun hankintajohtaja Jarno Tunturi, Lahden Seudun Kehitys LADECin Kehityspäällikkö ja Lahden seudun Meriklusterin vetäjä Ville Uimonen sekä LADECin markkinointikoordinaattori Anri Vuori.

Navigate-meriteollisuusmessut keräsivät Turun messukeskukseen 1.-2.6.2022 lukuisten teollisuusyritysten lisäksi telakoiden ja varustamoiden edustajia. Telakkayhtiö Meyer Turun hankinnat ovat isoilta osin keskittyneet Suomeen, ja telakka aikoo vastakin hankkia mahdollisimman paljon kotimaista osaamista risteilijöihinsä. Meyerin Turun telakkaa kiinnostavat etenkin sellaiset ratkaisut, joilla aluksia voidaan modernisoida. Yhteishankintakuvioiden myötä myös kansainväliset yhteydet telakoiden välillä pysyvät tiiviinä, jolloin paikallista osaamista voidaan saada Meyerin kaltaisen toimijan kautta myös uusille markkinoille. 

 

Kuva: LADECin edustajat vierailivat kesäkuun  ensimmäisellä viikolla Navigate-messuilla Meyer Turun osastolla haastatellen Meyerin hankintajohtaja Jarno Tunturia. Kuvassa vasemmalta katsottuna Meyer Turun hankintajohtaja Jarno Tunturi, Lahden Seudun Kehitys LADECin kehityspäällikkö ja Lahden seudun Meriklusterin vetäjä Ville Uimonen sekä LADECin markkinointikoordinaattori Anri Vuori. 

Vastuullisuusasiat myös laivanrakentamisessa entistä tärkeämpiä

Laivanrakentamisessa, kuten muussakin bisneksessä, vastuullisuusasiat ovat isosti esillä. Meyer Turun telakalle se tarkoittaa muun muassa sitä, että telakan toimitusketjun kaikki tasot tunnetaan, jäljitettävyys on saumatonta ja alihankintaverkosto pystyy vastaamaan telakan tarpeisiin. ”Meille on tärkeää, että pystymme näyttämään, miten rakennamme telakkateollisuudelle vihreää imagoa. Panostamme mm. ympäristöystävällisten ratkaisuiden ja materiaalivalintojen lisäksi sosiaalisen vastuun eri muotoihin”, Meyer Turun hankintajohtaja Jarno Tunturi toteaa. 

Meyer Turku on rakentanut mm. Royal Caribbean Cruises’ille useita risteilijöitä, joissa vastuullisuus haastaa uudisrakentamisen, sillä tämän tyyppisten sarja-alusten tuotannossa on tärkeää rakentaa jokainen alus toistaan elämyksellisemmäksi, kuitenkin samalla tehokkaammaksi ja vastuullisemmaksi. Meyer Turku haluaa toimittajiensa avulla vastata tulevaisuuden energiatehokkuuden vaateisiin, joka on Meyerille selvä kilpailuvaltti muihin telakoihin nähden, jotka kilpailevat samojen laivojen rakentamisesta.

”Haluamme olla risteilijöiden suunnittelun edelläkävijöitä. Tuotekehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin, joten meillä pitää olla tietty kyvykkyys, jotta aluksen modernisointi on mahdollista tulevaisuudessa. Emme halua olla vain uudisrakentaja, laivat pyritään rakentamaan niin, että niitä voidaan modifioida viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästäkin vastaamaan ympäristö- ja muita vaatimuksia. Lanseerasimme muutama kuukausi sitten Meyer RE:n joka antaa uusia mahdollisuuksia laivan elinkaaren hallintaan. Olemme kiinnostuneita kotimaan markkinoilla sellaisista ratkaisuista, joilla aluksia voidaan modernisoida”, Jarno Tunturi sanoo. Hänen mukaansa kaikissa projekteissa myös tehokas projektinhallinta ja materiaalisaatavuus on ja ovat telakalle elintärkeitä asioita. 

Jarno Tunturin kokemuksen mukaan suomalaiset yritykset pitävät erittäin hyvin toimituslupauksen ja yritykset saavat kokemusta telakkayhteistyöstä. Tätä kokemusta yritykset voivat käyttää hyväksi kansainvälisillä markkinoilla toimimisessa. Turun Meyerin yhteistyömallien kautta mukana oleville yrityksille voi siis avautua uusia ovia yhä laajemmille markkinoille.    

Korona vauhditti myös superjahtien markkinoita, joiden valmistuksesta myös Meyer on kiinnostunut ja telakalla olisi myös valmius näiden valmistukseen. Myös kelluvat alukset, ns. floating solutions, ovat myös nouseva alue. Näihin myös Lahden seudun Meriklusterin yrityksiltä on mennyt tuotteita ja osaamista. 

”Tutkimme parhaillaan mahdollisuuksia, mihin näihin edellä mainituista alueista lähdemme panostamaan ja kasvatamme toimittajaverkostoamme sen mukaan. Kartoitamme alihankintaverkostomme osaamista jatkuvasti, jotta olemme kartalla tarjoomasta ja voimme hyödyntää osaamista myös kansainvälisessä telakkayhteistyössämme. Kuulemme mielellämme mitä osaamista Lahden seudulla on, jotta voimme varmistaa, että meillä on uusin teknologia ja tekniikka saatavilla ja sitä kautta pysymme kilpailukykyisinä kansainvälisillä meriteollisuuden eri markkinoilla”, Tunturi kertoo. 

Turun Meyerin Jarno Tunturin viesti Lahden seudun yrityksille on, että tarjonnan päivittäminen huomataan, sillä telakan lisäksi risteilyasiakkaat kaipaavat risteilijältä uusia kokemuksia ja toiminnallisuuksia, joiden takia yritysten kannattaakin panostaa tarjonnan uudistamiseen ja yhteistyöhön: ”Suomessa yritykset ovat aika hyvin jatkuvan parantamisen moodissa ja osaavat markkinoida, mutta parhaiten pääsemme kiinni alueen osaamiseen klusterien, kuten Lahden seudulla toimivan Meriklusterin yhteistarjooman kautta.” 
 

Lisätietoja:

Ville Uimonen
Lahden seudun Meriklusteri
Kehityspäällikkö | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
+358 50 574 3222 |  ville.uimonen@ladec.fi
www.ladec.fi

Jarno Tunturi
Executive Board Member, Procurement
Meyer Turku
+358 40 351 9687 | jarno.tunturi@meyerturku.fi
www.meyerturku.fi

Tutustu Lahden seudun Meriklusterin yrityksiin:

Lahden seudun Meriklusterin e-julkaisu kevät 2022 (pdf, englanninkielinen)