Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Merimerkit-hankkeessa edistetään Lahden seudun ja Lounais-Suomen meriklustereiden yritysyhteistyöllä merenkulkualan vihreää siirtymää


6.7.2023

Meriteollisuus on ala, jossa vihreä siirtymä tarkoittaa hiilineutraalien laivojen lisäksi päästöttömien energialähteiden haltuunottoa ja digitaalista harppausta. Alkuvuonna 2023 alkanut Merimerkit-hanke polkaistiin käyntiin 21.6. Lahden Tiedepuistolla, jossa esiteltiin Meyer Turun ja Wärtsilän monivuotisia yritysyhteistyöhankkeita.

Mukaan kaivataan uutta kotimaista osaamista, joka auttaa merenkulkualaa vihreässä siirtymässä. Risteilybisnes on kasvava vapaa-ajan viettomuoto, joka ennen koronaa kasvoi jopa 9% vuosivauhtia. Markkina palailee nyt vauhdilla kasvu-uralleen, joka lupaa hyvää myös kotimaisille toimittajille ja telakoille.     
 
Merimerkit-starttiseminaarin keynote-puhujina kuultiin Wärtsilä Finland Zero Emission Marine (ZEM) -hankkeen vetäjää Kenneth Widelliä ja Meyer Turun NEcOLEAP-hankkeen vetäjää Ilkka Rytkölää. Molemmilla oli yhteinen tavoite ja sanoma yrityskentälle: hankkeen mahdollistamalla yritysyhteistyöllä Suomi voi olla edelläkävijä globaalin merenkulun vihreässä siirtymässä. 
 
Päivä aloitettiin tutustumalla alkuvuonna alkaneeseen, LADECin ja Turun yliopiston vetämään Euroopan unionin osarahoittamaan Merimerkit-hankkeeseen, josta myös kyseinen tilaisuus rahoitettiin. Merimerkit-hanke on kolmivuotinen toimenpidekokonaisuus, jonka keskiössä on kotimaisen osaamisen tunnetuksi tekeminen globaalisti merenkulkualalla ja mukana olevien yritysten yhteistyömahdollisuuksien lisääminen. 
 
LADECin kehityspäällikön ja Merimerkit-hankkeen koordinaattorin Ville Uimosen mukaan LADECissa on kasvatettu Lahden seudun Meriklusteria jo seitsemän vuoden ajan. Nyt alkanut ylimaakunnallinen ja ylialueellinen hanke Turun yliopiston kanssa antaa leveämmät hartiat kotimaisen osaamisen tunnetuksi tekemiseen maailmalla.

”Turun yliopiston ja kauppakorkeakoulun kanssa pääsemme alan tutkimuksen ja kehityksen keskiöön, josta on suoraa hyötyä meriverkoston yrityksille”, toteaa Uimonen ja jatkaa:

”Euroopassa on muuttuneen tilanteen myötä mielenkiintoisia maita, joissa meriteollisuus avaa uusia mahdollisuuksia. Seuraamme tarkkaan markkina-analyysien ja eri verkostojemme (muun muassa Business Finlandin) avulla, mitä merenkulkualalla tapahtuu ja miten markkinavolyymit kehittyvät vaikkapa Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa. Suunnitelmissa on järjestää näihin maihin myös ekskursioita, joihin kannattaa lähteä mukaan. Tavoittelemme Merimerkit-hankkeen yrityksille uusia kumppanuuksia näiden keskeisten maiden ja eri toimijoiden neuvottelupöydissä”, Ville Uimonen toteaa. 
 
Merimerkit-hankkeen hankekumppani Anne E. Suominen Turun yliopistosta tuntee Lounais-Suomen yritykset ja toteaakin yrityskentän kattavan lähes 600 alan yritystä, jotka pyritään saamaan tietoisiksi hankkeen mahdollisuuksista ja toimintaan mukaan.

”Meillä on verkostotilaisuuksia ja käyntejä suunnitteilla niin Turkuun, Poriin, Raumalle kuin Lahden seudulle, joissa alan toimijat pääsevät tutustumaan toisiinsa”, Suominen kertoo hankkeen suunnitelmista.

Meyer Turku tähyilee miljardiluokan alustilausta ja korkeaa kotimaisuusastetta  

Meyer Turun telakalla valmistuu noin 15 prosenttia maailman risteilijöistä. Parhaillaan ensimmäisellä koeajolla oleva risteilijä Icon of the Seas vetää noin 6 000 matkustajaa ja on jo verrattavissa pieneen kaupunkiin huvipuistoineen.

Meyer Turun NEcOLEAP-ohjelmassa kehitetään laajan yhteistyöverkoston avulla risteilyaluksiin hiilineutraaleja ja kestäviä teknologisia ratkaisuja.

”Business Finland-rahoitteisena tämä veturihanke auttaa meitä paitsi pääsemään hiilineutraalisuustavoitteisiin, se auttaa meitä ja mukaan lähteviä yrityksiä myös taloudellisesti, sillä yritykset voivat hakea avullamme huomattavaa taloudellista tukea erilaisiin konseptikehitystoimenpiteisiin. Meyerin kanssa yhteistyötä tekee jo noin 1 350 yritystä, mutta uusia toimijoita haetaan jatkuvasti”, Ilkka Rytkölä toteaa.

Yrityksille erityisen mielenkiintoista oli Rytkölän esittelemä Meyerin hiilineutraalin risteilyaluksen roadmap 2035, joka kertoo, että telakka ottaa jo nyt toiminnassaan vakavasti erilaiset vastuullisuusasiat huomioon.   
 
Meyer Turun NecOLEAP- sekä Wärtsilän ZEM-hankkeet ovat molemmat Business Finlandin rahoittamia veturihankkeita, eli strategisia aloitteita, joiden tavoitteena on edistää Suomen taloudellista kasvua ja innovaatioita tietyllä toimialalla tai teknologia-alalla. 

Wärtsilän ZEM-hankkeessa keskitytään kehittämään ja edistämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat päästöttömän energiantuotannon ja vähähiiliset energiaratkaisut. ZEM-hankkeessa Wärtsilä pyrkii innovatiivisten teknologioiden avulla luomaan kestäviä energiaratkaisuja, kuten uusiutuvan energian integrointia, varastointijärjestelmiä, älyverkkoja ja energiatehokkuuden parantamista.

”Olemme kiinnostuneet etenkin uusiutuvan ammoniakin tuottajista, biopolttoaineiden ja vedyn käsittelyn osaajista, sekä myös uudesta automaatio- ja optimointiosaamisesta. ZEM-hankkeessa yritys voi saada tukea myös näiden konseptikehitykseen. Hanke jatkuu 2025 vuoden loppuun asti, joten yritysten kannattaa nyt lähteä kehittämään osaamistaan meidän kanssamme hankeyhteistyössä”, Wärtsilän Kenneth Widell sanoo.

Merimerkit-hanke mahdollistaa kustannustehokkaan osallistumisen maailman meriteollisuusmessuille ja kutsuu verkostoitumaan  

Merimerkit-hanke mahdollistaa yrityksille maksuttomia tiedonjakotilaisuuksia, kohdevierailuja ja kustannustehokasta näkyvyyttä alan messuilla Suomessa ja Euroopassa. Liity verkostoon joko Merimerkit-LinkedIn-ryhmän kautta tai ota yhteyttä alueesi yhteyshenkilöön, niin saat lisätietoa hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista!


Lisätietoa:

Ville Uimonen  
Kehityspäällikkö | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
+358 50 574 3222 | ville.uimonen@ladec.fi  

Anne E. Suominen 
Erikoissuunnittelija | Turun yliopisto 
+358 40 779 9494 | anne.e.suominen@utu.fi 

Ilkka Rytkölä 
Ecosystem Lead | Meyer Turku Oy 
+358 40 749 2725 | ilkka.rytkola@meyerturku.fi 

Kenneth Widell 
Senior Project Manager | Wärtsilä Finland 
+358 40 764 4546 | kenneth.widell@wartsila.com

 

---
Merimerkit on Euroopan unionin osarahoittama ylialueellinen ja -maakunnallinen hanke, jota toteuttavat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Turun yliopisto Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Hanketta rahoitetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (EAKR). Rahoitusviranomainen on Päijät-Hämeen liitto.

EU-osarahoittama_2021-2027_varillinen_FI_100x100px.jpg vellamo.jpg

 

 

 

 

---
Teksti: Anri Vuori, LADEC