Lahtelainen urheilusektorin startup-tapahtuma SMASH suuntaa joulukuussa Tokioon


8.6.2021

SmashTokyo_2021_LADEC_Vellamo_400px.jpgJapanissa järjestetään joulukuussa urheiluteknologian startup-tapahtuma SMASH Tokio yhdessä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n, Lahden kaupungin, Business Finlandin ja Suomen Japanin suurlähetystön, japanilaisten kumppanien sekä yritysten kanssa. Tapahtuma konkretisoi Lahden seudun pitkäjänteistä työtä urheiluviennissä Aasiassa, joka tarjoaa Lahden seudun toimijoille ainutlaatuisen väylän Aasian kasvaville markkinoille. SMASH-tapahtumia on aiemmin järjestetty Helsingissä, Turussa, Lahdessa ja Lontoossa. 

SMASH:n takana on nykyisin Lahdessa sijaitseva startup-yritys Smash Mill Oy, joka näyttää ennakkoluulottomasti suuntaa suomalaisten urheilusektorin yritysten kansainvälistymiselle.

”Me SMASHissä olemme iloisia, että pystymme auttamaan lahtelaista urheilu- ja startup-ekosysteemiä ja toimimaan sillanrakentajana Euroopan ja Aasian välillä, ” toteaa Arto Ahola, Smash Mill Oy:n toimitusjohtaja.

SMASH on Lahti Sport Business Hubin keskeinen työkalu

SMASH on paljon enemmän kuin urheiluteknologian startup-tapahtuma. Se on toimintamalli ja yhteisö, joka muodostaa Lahden urheilusektorin ja startup-toiminnan kehittämiseen konkreettisen työkalun asiantuntijoiden, tutkijoiden, yritysten, opiskelijoiden ja kehittäjien kansainväliseen kohtaamiseen. SMASH on myös keskeinen osa Lahden seudun urheiluliiketoiminnan – Lahti Sport Business Hubin osaamiskeskittymää ja sen kansainvälistämistä. 

Sport Business Hub edistää Lahden asemaa kansainvälisessä urheiluliiketoiminnassa

Lahden seutu on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä urheilun, -tapahtumien ja liikuntaosaamisen keskuksista. Alueen valtteina ovat maailmanluokan liikunta- ja urheiluolosuhteet yhdistettynä ylivoimaiseen sijaintiin, toimialan vahva osaaminen ja pitkäjänteinen yhteistyö Aasian markkinoilla. Nämä muodostavat Lahden seudulle ainutlaatuisen roolin suomalaisen ja eurooppalaisen osaamisen porttina Euroopan ja Aasian välillä. Japanissa järjestettävä startup-tapahtuma on osa Päijät-Hämeen liiton rahoittamaa Lahti Sport Business Gateway -hanketta.

Urheiluliiketoiminnan kohtaamispaikka

Lahti Sport Business Hub on urheiluliiketoiminnan kohtaamispaikka, joka yhdistää kansainvälisen urheilusektorin osaamisen muodostaen Lahdelle veturiroolin kansallisessa urheiluviennissä. Lahti Sport Business Hubin muodostavat yhdessä alueen urheiluopistot, yritykset, opetus- ja tutkimuslaitokset sekä kuntatoimijat. Lahden urheiluolosuhteiden ja huippuosaamisen ympärille rakentuva liiketoimintakokonaisuus edistää urheilu-, liikunta- ja hyvinvointiteknologian ja -palveluiden ympärille rakentuvaa paikallista liiketoimintaa, vientiä sekä tutkimustoimintaa hyödyntäen toimijoiden laajoja kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

”Tulevaisuudessa Lahti tunnetaan maailmalla entistä paremmin ei pelkästään talviurheilukeskuksena mutta myös kansainvälisenä urheiluliiketoiminnan innovaatiotoiminnan mahdollistajana, joka houkuttelee kansainvälisiä yrityksiä ja toimijoita sijoittamaan tuotekehitys- ja liiketoimintojaan Lahteen. Tässä työssä SMASH on keskeisessä roolissa,” kertoo Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kehityspäällikkö Isto Vanhamäki.

---
Lisätietoja:

Isto Vanhamäki
Kehityspäällikkö | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
+358 40 727 6376  |  isto.vanhamaki@ladec.fi

Arto Ahola
Toimitusjohtaja | Smash Mill Oy
+358 400 938 666  |  arto@sportsmash.net