Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Lahdessa kehitetään orgaanista metsälannoitetta – Labio Oy käynnistää pilotlannoitukset


29.8.2023

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
TIEDOTE 29.8.2023

Lahdessa Kujalan alueella toimiva biokaasu- ja kompostointilaitos Labio Oy käynnistää Lahdessa kehitetyn Putretti-metsälannoitteen pilotoinnin syyskuussa. Labio valmistaa Putretti-lannoitteen ja toteuttaa koelannoitukset kolmella metsätilalla: Hartolassa, Lammilla ja Evolla. Labio sai Ruokavirastolta  koe- ja tutkimustoimintaluvan koelannoitusten tekemiseen kesällä 2023.

Orgaanisen kierrätyslannoitteen kehittäminen sai alkunsa Lahdessa vuonna 2018, kun alueen sivuvirroille, erityisesti kompostille sekä Lahti Energian puupohjaiselle tuhkalle, alettiin kehittämään aikaisempaa parempia käyttökohteita. Tuolloin syntyi Putretti®-lähilannoite.

Tutkimustulokset osoittavat, että Putretti on turvallinen ja ympäristöystävällinen orgaaninen lannoitevalmiste, joka ravinnepitoisuuksiensa puolesta soveltuisi metsälannoitteeksi. Parhaillaan on käynnissä lannoitteen rakeistustestaukset, ja samaan aikaan tutkitaan myös hevosenlannan kompostoitavuutta ja käyttöä Putretin raaka-aineena. Lisäksi käynnissä on myös koetutkimuksia kompostiin väistämättä joutuvien muovien hajoamisesta ja hajoamisen nopeuttamisesta. Vuonna 2020 tehdystä pilottimetsälannoituskokeesta saadaan tuloksia parin vuoden päästä.

Uudenlaisen lähilannoitteen kehittäminen sopii hyvin ympäristöpääkaupunki Lahteen, sillä kehitystyön päämääränä on käyttää jätesivuvirtoja tehokkaasti, hyödyntää Lahden seudun eri toimijoiden vahvaa kiertotalousosaamista sekä luoda sen kautta alueelle uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Parhaillaan on käynnissä kansallisen lannoitelainsäädännön lannoitevalmistusasetuksen uudistus. Uudistuksella on ratkaiseva merkitys sille, kuinka Putretti-lannoitetta voidaan hyödyntää kaupallisesti.

---
Labio on valmistanut Putretin ensimmäisen koe-erän perjantaina 25.8. Toimittajien on mahdollista päästä seuraamaan koelannoituksia Hartolan metsätilalle erikseen sovitusti. Tiedustelut koelannoituksista Niko Wassholmille tai Hanna Vanhaselle.
---
Orgaanisen kierrätyslannoitteen kehitystyötä on tehty alun perin Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä -hankkeessa (RAKIKY) sekä myöhemmin LähiTurvaLannoite- ja KiertoKuja-hankkeissa EAKR- ja ympäristöministeriön rahoituksella sekä Labio Oy:ltä ja Lahti Energia Oy:ltä saadulla rahoituksella. 

Hanketoteuttajat ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

EAKRfi-2014-2020-Vipuvoimaa-PHliitto-logo-2023_1200x300px.png

 

 

 

 

 

 

--- 
Lisätietoa Putretti-metsälannoitteesta sekä Kiertokuja-hankkeesta
---

Lisätietoa antavat:

Niko Wassholm
Labio Oy
050 366 0048 | niko.wassholm@labio.fi

Hanna Vanhanen
Aalto-yliopisto
040 582 7815 | hanna.vanhanen@aalto.fi

Martin Romantschuk
Helsingin yliopisto
041 440 1421 | martin.romantschuk@helsinki.fi

Piia Sydänmaa
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
050 386 3919 | piia.sydanmaa@ladec.fi