LADECin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet


31.7.2018

Neuvottelujen lopputuloksena toimenpiteet kohdistuvat 13 henkilöön, joista irtisanottavia on yhdeksän henkilöä. Tämän lisäksi määräaikaisuuksia ei tulla jatkamaan ja työtehtäviä osa-aikaistetaan.

Vaihtoehtoina irtisanomisille huomioitiin vuoden 2019 yleiskorotusten leikkaaminen paikallisesti sopimalla sekä yt-neuvottelujen aikana tietoon saadut eläköitymiset. Lisäksi huomioitiin muita toiminnan kustannussäästöjä.

Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että yhtiön toiminnan mukauttaminen voi johtaa enintään 20 henkilötyövuoden vähentämiseen ja edellä mainittujen säästötoimenpiteiden avulla lopulliset henkilöstövaikutukset jäivät arvioitua pienemmiksi.

LADEC tukee työllistymistä tarjoamalla uudelleensijoittumisvalmennusta ja Lahden kaupunki antaa irtisanottaville sisäisen hakijan statuksen kaupungin avoimiin toimiin. 

LADECin uusi rahoittajasopimus astuu voimaan vuoden 2019 alusta alkaen ja toimintaa tullaan suunnittelemaan yksityiskohtaisesti syksyn aikana kaikkien mukana olevien rahoittajakuntien sekä eri sidosryhmien kanssa.  
 
Lisätietoja: 
Jukka Rantanen
toimitusjohtaja
044 749 9288