LADEC uudisti organisaatiotaan vastaamaan kilpailukykystrategian tavoitteisiin


6.1.2017

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy uudisti organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen. Uudistuksen taustalla on syksyllä 2016 valmistunut Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia sekä Lahden kaupungin, Hollolan kunnan ja Orimattilan kaupungin välinen uusittu LADECin rahoittajasopimus.

LADECin organisaatiota on vuodesta 2013 lähtien johdonmukaisesti tiivistetty ja suoraviivaistettu. Henkilöstömäärä on vähentynyt yli 80:stä reiluun 40:een. Toimintayksiköiden välisiä raja-aitoja on purettu ja yksiköitä on koottu yhteen vastaamaan entistä paremmin yhtiölle asetettuja tavoitteita.

Uuden organisaation lähtökohtana ovat LADECin perustehtävät: kehittää Lahden alueen elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä sekä lisätä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Uudessa organisaatiossa on huomioitu kilpailukykystrategiassa määritellyt strategiset teemat ja alavisiot. Keskeisiä muutoksia nykyiseen organisaatioon nähden ovat:

  • Liikunta ja elämykset -teema nostetaan kiertotalouden ja muotoilun rinnalle yhdeksi LADECin strategisista teemoista. LADECin rooli teeman edistämisessä ja työnjako muiden alueen toimijoiden kanssa tarkennetaan vuoden 2017 alussa.
  • Lahden seudulle sijoittuville yrityksille tarjottava sekä alueella jo toimivien yritysten kehittymistä ja uudistumista tukeva palvelu kytketään aiempaa tiiviimmin yhteen. Tällä tavoitellaan entistä sujuvampaa palveluketjua sekä sijoittuville että alueella toimiville asiakkaille.

Vuoden 2017 alusta lähtien LADECin organisaatio muodostuu kahdesta toiminnallisesta yksiköstä:

  1. Perustamis- ja kehittämispalvelut, joka vastaa alkaville, Lahden seudulla jo toimiville sekä seudulle sijoittuville yrityksille suunnatuista palveluista. Perustamis- ja kehittämispalvelut -yksiköstä vastaa johtaja Essi Alaluukas.
  2. Yritysympäristön kehittäminen, joka vastaa Lahden kaupunkiseudun kehittämisestä yritysten toimintaympäristönä yhteistyössä kuntien ja korkeakoulujen kanssa. Yritysympäristön kehittämiseen kuuluvat kilpailukykystrategian teemat (kiertotalous, muotoilu, liikunta ja elämykset), Lahden seudun kehityskohteet (investointien ja hankintojen hyödyntäminen yritysten kasvun tukena) sekä Lahden seudun markkinointi yritysympäristönä. Yritysympäristön kehittäminen -yksiköstä vastaa johtaja Tomi Tura.

Yhtiön sisäisistä palveluista (yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto) vastaa myös jatkossa johtaja Riina Kivekäs ja yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Jukka Rantanen.  

Yhtiön pitkäaikainen alkavien yritysten palvelusta ja kiihdyttämötoiminnasta vastannut johtaja Risto Mauno jää eläkkeelle 2017 tammikuun lopussa. Risto Mauno on ollut keskeisessä roolissa rakentamassa Lahden seudulle alkuvaiheessa oleville kasvuyrityksille suunnattuja palveluja. Erityisen merkittävä panos hänelle on ollut kontaktien rakentamisessa pääomasijoittajiin. Mauno on auttanut lukuisia nuoria kasvuyrityksiä saamaan alkuvaiheen rahoitusta, ja Lahden seudulla alkuvaiheen yrityksiin suunnatut pääomasijoitukset ovatkin olleet Suomen kärkitasoa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Rantanen, jukka.rantanen@ladec.fi,  +358 44 749 9288

Johtaja Essi Alaluukas, essi.alaluukas@ladec.fi, +358 50 346 6988

Johtaja Tomi Tura, tomi.tura@ladec.fi, +358 50 323 1050