Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

LADEC lähtee mukaan Euroopan laajuiseen innovaatioprojektiin, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin


23.10.2023

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n koordinoima Lahti Sports Hub -verkosto lähtee mukaan Euroopan laajuiseen INSHAPE-innovaatioprojektiin, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. LADEC on yksi projektin johtavista kumppaneista. INSHAPE-nimi on lyhenne sanoista "Innovation Ecosystem for Healthy Active People in Europe".

INSHAPE-projektin yleisenä tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista digitaalista taloutta kehittämällä alueiden välistä innovaatiohubia, joka toimii eurooppalaisena osaamiskeskuksena pk-yritysten uusille avauksille urheilun ja elinvoimaisuuden sekä teknologian alalla. Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä kansalaisten liikkuvuutta ja siirtää fokus ennaltaehkäisevään terveydestä huolehtimiseen. Tavoitteena on myös tukea alueiden välisten innovaatioinvestointien lisäämistä, mikä johtaa pk-yritysvetoisten liiketoiminta-aihioiden kaupallistamiseen ja skaalautumiseen urheilun, hyvinvoinnin sekä teknologian alalla. 

Projektin keskiössä ovat pk-yritykset ja niiden investointihankkeet. LADEC johtaa työpakettia, jonka tavoitteena on investoriverkostojen tunnistamiseen ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukeminen. Toimenpiteet tukevat LADECin koordinoiman urheiluliiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän Lahti Sports Hub-alustan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämistä ja Lahden kansallisen roolin vahvistamista urheiluosaamisen viennissä. Toimenpiteet myös lisäävät Lahden seudun tunnettuutta kansainvälisenä investointikohteena.

INSHAPE-projektissa pk-yritysten kanssa tehtävään varsinaiseen kehitystyöhön sisältyy toimintoja, joista LADECilla on vahvaa osaamista jokapäiväisestä työstä, mukaan lukien datavetoinen teknologiakehitys, pilotointi, validointi, skaalautuminen, kaupallistaminen, sijoittajayhteydet ja markkinavalmiuksien arviointi. Yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa projekti kehittää pk-yrityksiä ja alueellisia innovaatiokeskittymiä koko Euroopan kattavaksi innovaatioalustaksi, joka tulevaisuudessa mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja tutkimuksen käynnistämisen kansalaisten hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

  • INSHAPE-projektin kokonaisarvo on noin 9,6 miljoonaa euroa, josta Lahden seudulle ohjautuu 0,9 miljoonaa euroa LADECin ja LAB-ammattikorkeakoulun toimenpiteisiin. LADECin osuus budjetista on 500 713 euroa.
  • INSHAPE-projektikonsortiossa on kumppaneita viidestä Euroopan maasta: Belgiasta, Suomesta, Unkarista, Alankomaista ja Espanjasta. Yhteensä projektia on toteuttamassa 21 kumppania. 
  • INSHAPE-projekti on osa Interregional Innovation Investments i3 -rahoitusohjelmaa ja sen rahoitusviranomainen on Euroopan Komissio. 
     

FI Euroopan unionin osarahoittama_POS.png


Lue lisää -> http://epsi.eu/project/inshape/
---

Lisätietoja:

Isto Vanhamäki 
Johtaja | Yritysympäristön kehittäminen
+358 40 727 6376 | isto.vanhamaki@ladec.fi