Jukka Rantanen: LADEC rakentaa tulevaisuutta


7.12.2021

LADEC-Jukka-Rantanen-2016_2_PanuRissanen_400px.jpgLADEC on rahoittajakuntien toimeksiannosta toimiva tulevaisuuden rakentaja, joka tarjoaa palveluita niin yrityksille kuin yrittäjiksi aikovillekin. Tämän lisäksi seudusta kehitetään yhdessä kuntien kanssa Suomen parasta paikkaa asua ja yrittää. 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on rahoittajakuntiensa Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Lahden, Orimattilan ja Padasjoen alueellisen elinkeinopolitiikan jalkauttaja ja työrukkanen, jonka tehtävänä on edistää kestävää kasvua ja siten seudun elinvoimaisuutta. 

Avoimena ja neutraalina toimijana LADEC auttaa yrityksiä kehittymään, uusiutumaan, kasvamaan ja sijoittumaan, jotta edellytykset menestymiselle ja sitä kautta työpaikkojen sekä verotulojen synnylle ovat mahdollisimman otolliset.   

– Toimintamme jakautuu kahteen isompaan kokonaisuuteen. Neuvonta- ja kehittämispalveluihin yrityksille ja yrittäjiksi aikoville sekä yritysympäristön kehittämiseen, kertoo LADECin toimitusjohtaja Jukka Rantanen

Yritysten ja kuntien kumppani 

Neuvonta- ja kehittämispalveluiden tarkoituksena on madaltaa kynnystä yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä edistää julkisten palveluiden saatavuutta alueen yrityksille.  Neuvontapalvelut ovat maksuttomia ja toimintaa ohjaavat asiakasyritysten yksilölliset tarpeet. 

– Toimintaamme kuvaavia arvoja ovat ketterä, innostava, avoin ja luotettava. Tavoitteenamme on yhdessä alueemme kuntien kanssa tehdä Lahden seudusta Suomen paras yritysten toimintaympäristö, toimitusjohtaja linjaa. 

Yritysympäristön kehittäminen on pitkälti kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa alueen vetovoimatekijöitä ja yritysympäristön toimivuutta pyritään kasvattamaan esimerkiksi yritysalueita kaavoittamalla ja kehittämällä sekä markkinoimalla seutua toiminta-alueen ulkopuolella. Markkinavuoropuhelulla puolestaan trimmataan esimerkiksi kuntien julkiset hankinnat vastaamaan paremmin sekä tilaajan tarvetta että markkinoiden tarjontaa.  

– LADECissa työskentelee kolmisenkymmentä yritysmaailman asiantuntijaa, joiden osaaminen on valjastettu yritysten ja kuntien käyttöön. Tunnemme laajasti alueen yritystoimintaa ja toisaalta kuntien vahvuudet sekä mahdollisuudet, Rantanen kiteyttää. 

Vastuullisuudesta vetovoimaa 

Seudun elinvoimaisuuden kehittäminen ja ylläpito ovat keskiössä niin asukkaiden kuin yritystenkin hyvinvoinnin kannalta. Elinvoimaisuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa alueen yritysten tarpeista kumpuavilla kehityshankkeilla mutta myös yritysten neuvontapalveluita kehittämällä.  

– Voidaan sanoa, tehtävämme on rakentaa tulevaisuutta rahoittajakuntien toimeksiannosta.  Kehitämme toiminta-aluettamme eteenpäin yritysympäristönä ja linkitämme erilaisia vahvuuksia veto- ja pitovoimatekijöiden kasvattamiseksi sekä uudistumisen tueksi. Kun yrityksillä menee hyvin, myös asukkailla menee hyvin. 

Vetovoimatekijöitä löytyy sijainnin ja erilaisten osaamisklustereiden lisäksi esimerkiksi seudun yrityskentän erityispiirteistä.  

– Teollisuus on alueen merkittävin työllistäjä ja esimerkiksi alihankintayrityksiä on runsaasti. Perheomisteisia mikro- ja pienyrityksiä on toistakymmentä tuhatta, joten yritysten on helppo verkostoitua ja löytää alueelta yhteistyömahdollisuuksia. 

Toimitusjohtajan mukaan yksi vetovoimatekijä on vastuullisuus, joka on nostanut koko Suomen, mutta erityisesti ympäristöpääkaupunki Lahden, yritysmaailmankartalle. Teollisuustonttien kysyntä on lisääntynyt ja koronasta huolimatta erilaisten palveluiden tarve on kasvanut. 

– Viime vuonna henkilökohtaiset asiakaskontaktit räjähtivät, kansainvälistymispalveluiden määrä nousi ja yritysrahoitusten euromäärä kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, suurelta osin niin kutsuttujen koronatukien ansiosta. LADECin kautta Lahden seudulle sijoittui 15 uutta yritystä, joissa oli yli 120 työpaikkaa. Tämä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin LADECin toiminta-aikana, Rantanen toteaa. 

Vastuullisuuden merkitys kasvaa ja lähes jokainen alueella toimiva valmistava yritys toimii jo nyt vastuullisesti. Kysymys onkin siitä, miten tehdä vastuullisuudesta alueen kilpailu- ja erottuvuustekijä? Toiminnan keskiössä on viestintä: On ehdottoman tärkeää tehdä oikeita asioita, mutta tärkeää on myös kertoa niistä. Tässä tarvitaan myös kuntien yhteistyötä ja päättäjien aloitteellisuutta. 

– Kun kunnat tekevät yhteistyötä esimerkiksi asumisen ja liikenteen kehittämisen saralla ja ottavat asiakseen kertoa siitä, sataa se kaikkien kuntien laariin. Lahdella on toki keskeinen rooli, sillä kun keskuskaupungilla menee hyvin, se säteilee koko seudulle. 

--- 

Teksti: Johanna Autio 

Kuva: ISOKuva Panu Rissanen