Suomen paras yrityspalvelu

Hankkeen nimi
Suomen paras yrityspalvelu
Rahoitusohjelma
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus / Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.1.2020 - 31.12.2022
Diaarinumero
HÄMELY/0177/05.02.09/2017
Budjetti
308 616 €
Hankkeen kuvaus
Hankkeessa pyritään vastaamaan Lahden seudun kilpailukykystrategian yritysystävällisyystavoitteeseen. Hankkeessa käynnistetään kokeilu yritysten kasvua ja uudistumista tukevasta, All lnclusive -lähestymistapaan perustuvasta palveluketjusta Lahden seudulla. Kokeilun tavoitteena on kehittää ja testata käytäntöjä, joilla kasvuhalua ja -mahdollisuuksia omaavat yritykset tunnistetaan ja ohjataan käytössä oleviin yrityspalveluihin ja -rahoituskanaviin nykyistä kattavammin. Toisaalta halutaan, että yritykset tunnistavat ja pystyvät nykyistä tehokkaammin ja joustavammin hyödyntämään yrityksille suunnattujen palvelujen kokonaisuuden. Päämääränä on, että nykyistä suurempi määrä Lahden seudun yrityksistä pääsee kasvupolulle ja löytää kasvua tukevat palvelut ja instrumentit. 
Rahoitusviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Pentti Meriläinen
pentti.merilainen@ladec.fi
+358 40 589 8860