Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla

Hankkeen nimi
Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.5.2019 - 30.4.2022
Diaarinumero
A75210
Budjetti
919 302 €
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on viennin kasvu Aasian kasvavilta markkinoilta. Kasvu avulla saavutetaan Lahden seudulle vientitoiminnan kautta kestävää pitkäjänteistä kasvua ja työllisyyttä. Kehittämisen keskiössä ovat Lahden seudun elinkeino- ja kilpalukykystrategiassa keskeisten liikunta- ja elämykset sekä kiertotalous -teemojen alla toimivat yritykset. Aasiasta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvupotentiaali on tunnistettu merkittäväksi mahdollisuudeksi Lahden seudulle, jonka maantieteellinen sijainti lentoaseman ja hyvien Aasian lentoyhteyksen äärellä on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. Erityisesti urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä osaaminen ovat Päijät-Hämeessä vetovoimaisia vientituotteita suhteessa Aasiasta Suomeen suuntautuvaan matkailuun ja urheilu- ja liikuntasidonnaisen liiketoiminnan kasvuun. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää matkailutoiminnan voimakasta kasvua sekä päijäthämäläisten yritysten vientiä Aasiaan toimialarajattomasti.

Kaikki hankkeissa toteutettavat toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja sisällöt kohtelevat molempia sukupuolia tasa-arvoisesti. Toteutettavat toimenpiteet eivät ole sukupuolisidonnaisia.

Hankkeen toimenpiteillä rakennetaan toimivaa ja aktiivista yhteistyöverkostoa Aasian ja Suomen välille. Toimenpiteiden keskiössä on Kiinan markkina ja samalla rakennetaan kontaktiverkostoa ja alueellisten yrityskonsortioiden tarjoamaa myös muihin Aasian pääomavaltaisiin markkinoihin, Japaniin, Etelä-Koreaan ja Singaporeen. Vientitoiminnan osalta tuodaan Lahden seudun yrityksille tietoa ja mahdollisuuksia liittyen EU:n tuoreisiin vapaakauppasopimuksiin sekä mahdollistetaan tuotekehitys ja tki-toiminta aasialaisten suuryritysten kanssa. Tähän liittyen rakennetaan verkostoa sijoitustoiminnasta kiinnostuneiden suuryritysten (Corporate Venturing) kanssa start-up ja pienyritysten uusien ja innovatiivisten teknologioiden vienninedistämiseksi valituille kohdemarkkinoille sekä niillä toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa Aasian muihin maihin. Sijoitustoiminnan ja start-up yritysten kehittämisen tueksi hankkeessa selvitetään Lahden seudulle perustettavan urheiluliiketoiminnan kiihdyttämön käynnistämistä.

Hankkeen tuloksena:
(1) Rakennetaan suuryritysten pääomasijoitustoiminnan (Corporate Venture Capital) -toimintaverkosto
päijäthämäläisille yrityksille Aasiassa
(2) Luodaan suoria B2B-kontakteja päijäthämäläisille yrityksille ja tuetaan yritysten tuotekehitystoimintaa paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kohdemarkkinoilla
(3) Urheiluliiketoiminnan kiihdyttämötoiminnan selvittäminen ja käynnistäminen startup- ja pk-yritysten porttina Aasiaan
(4) Matkailuyritysten kasvun hakeminen uusien urheilu- ja liikunta-, hyvinvointimatkailuekosysteemin toimijoiden
kanssa uusien matkailupalveluiden viennin kasvusta – viennin kasvu vaatii myös Aasian markkinoilta täysin uusien
kohderyhmien tunnistamista, joiden kautta kasvu saavutetaan (mm. yliopistot, urheilukoulut jne)
(5) Valmennus- ja koulutusosaamisen vienti ja kehittäminen kiinalaisten oppilaitosten Olympiakomitean hyväksymien
urheiluopistojen, Vierumäen ja Pajulahden, sekä muiden Lahden seudun urheilu- ja liikuntaorganisaatioiden ja näiden
verkostojen välillä
(6) Uudet palveluiden tunnettuuteen ja kaupallistamiseen liittyvät toimintamallit ja viennin edistäminen
(7) Lahden seudun yritysten vientitoiminnan vahvistaminen Kiinan talviurheilumarkkinalla hyödyntäen Lahti-
Zhangjiakou ystävyyskaupunkistatusta
(8) Valtiotason yhteistyökonsortioiden ja Suomi-Kiina talviurheiluyhteistyön hyödyt maksimoidaan Lahden seudulla
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahti seutu - Lahti Region Oy
Muut toteuttajat
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Isto Vanhamäki
isto.vanhamaki@ladec.fi
+358 40 727 6376