Kasvun juuret - Omistajanvaihdos elinvoiman kehittämisen työkaluna

Hankkeen nimi
Kasvun juuret - Omistajanvaihdos elinvoiman kehittämisen työkaluna
Rahoitusohjelma
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus/Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
21.2.2020 - 31.12.2021
Diaarinumero
HÄMELY/00025/05.02.09/2020
Budjetti
150 000 €
Hankkeen kuvaus
Tavoitteena on saada omistajanvaihdokset osaksi kehittämisen keinovalikoimaa. Toimenpiteet koostuvat neljästä työkalupaketista 1. Maakunnallisten omistajanvaihdospalveluiden uudelleen konseptointi 2.Omistajanvaihdostarpeiden kartoitus ja työkalujen kehittäminen 3. Ostamisen ja omistajanvaihdosten brändäys 4. Workshop- kokonaisuus, joka täydentää muita työpaketteja. 
Alueen yrityksillä ja muilla toimijoilla on paremmat edellytykset kasvun luomiselle ja enemmän informaatiota omistajanvaihdosten mahdollisuuksista. Positiivisempi ilmapiiri omistajanvaihdosten ympärillä luo pohjaa kasvuyrittäjyydelle sekä yritysmarkkinoiden toimivuudelle. 
Rahoitusviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Pasi Kangas
pasi.kangas@ladec.fi
+358 40 727 2702