Kasvua ja uutta elinvoimaa yhteisöllisyydestä

Hankkeen nimi
Kasvua ja uutta elinvoimaa yhteisöllisyydestä
Rahoitusohjelma
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)
Toteutusaikataulu
1.9.2021 - 31.12.2022
Diaarinumero
201/00.01.05.21/2021
Budjetti
140 600 €
Hankkeen kuvaus
Hankkeen valmistelu pohjautuu Hollolan Salpakankaalle toukokuussa 2021 pilotoituun Hollolan Takomo konseptiin. Alueelliseen selviytymissuunnitelmaan liittyen tämä hanke edistää etenkin verkostomaisen yhteistyön kasvua alueella, osaavan työvoiman saantia, korkeakouluyhteistyötä, 2-asteen oppilaitosyhteistyötä, yritysten ja eri sidosryhmien (kehitysyhtiö LADEC, Hämeen TE-toimisto, Koulutuskeskus Salpaus) välisen yhteistyön kehittymistä, alueen vetovoimaisuutta ja hankkeella arvioidaan myös olevan hyvin positiivisia vaikutuksia Lahden kaupunkialueen ja sen eri kehyskuntien elinvoimaan.

Tähän liittyvällä toimintamallilla voidaan pienentää myös verkostossa toimivien yritysten liiketoimintariskejä ja tasata yritysten liiketoiminnassa olevia erilaisia kausivaihteluita. Takomo-mallin uskotaan tuovan myös uutta lisäarvoa kaikille yksittäisille yrityksille enemmän kuin ne yksin, koska kokonaistarjoaman kautta heillä on mahdollista tarjota laajempaa kokonaisuutta kuin yksin. Näin he saavuttavat lähtökohtaisesti suuremman potentiaalisen asiakaskunnan. Lisäksi Takomo-mallin avulla voidaan lisätä Lahden seudun houkuttelevuutta ja saada siten alueelle sijoittumaan entistä enemmän uusia yrityksiä ja vahvistaa sitä kautta edelleen alueen
elinvoimaa.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Ville Uimonen
ville.uimonen@ladec.fi
+358 50 574 3222