Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun

Hankkeen nimi
Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun
Rahoitusohjelma
REACT-EU:n EAKR 2014-2020
Toteutusaikataulu
1.6.2021 - 30.6.2023
Diaarinumero
A77470
Budjetti
232 821 €
Hankkeen kuvaus
Tässä hankkeessa osallistuvat yritykset pääsevät kartalle uusiutuneiden ja uusiutuvien markkinoiden suhteen, kehittyvät kasvuun ja löytävät uuden suunnan tulevaisuuteen sopivin askelmerkein. Kyseessä on pk- ja mikroyrityksille suunnattu, valmennettu ohjelma yleiseen, vastuulliseen kehittymiseen, mutta nyt menneet 1,5 vuotta huomioiden myös koronakriisistä selviytymiseen ja erityisesti kaikkialle ulottuvan digitalisaation avulla. Samalla viritetään yrityksen prosessit huomioimaan myös ympäristöasiat, kuten hiilineutraalisuuden tavoitteet, uuttakin liiketoimintaa ajatellen. 

Hankkeen asiakkaiksi rekrytoidaan erityisesti alle kymmenen hengen yrityksiä Päijät-Hämeessä ja ainakin 48 yritystä haetaan ohjelmaan. Konkreettisesti tuotamme kahden vuoden aikana neljä kronologisesti toisiaan seuraavaa valmennuspakettia, jotka kestävät kukin n. viisi kuukautta. Jokainen yritys osallistuu yhteen jaksoon. Valmiuksia haetaan hankkeen asiantuntijoiden lisäksi myös vertaisryhmissä yli toimialarajojen, mutta kuitenkin oman yrityksen elpymistä, kehitystä ja kasvua ajatellen.

Tavoitteena on siis saavuttaa syvennetty ymmärrys yleisestä ja omasta toimintaympäristöstä asiakkaineen ja luoda kehitysprojektina oma strategia eli pelikirja jalkautussuunnitelmineen. Osallistuva yrittäjä tai yrityksen ammattilainen nostaa myös TKI-valmiuksiaan ja oppii myös liiketoiminnan seuranta- ja kehitystyökalujen käytön, kun hän tuottaa myös uudistetun business model canvasin ja jopa laajemman liiketoimintasuunnitelman osaksi kokonaisuutta. Tavoitteena on myös rohkaista yrityksiä hyödyntämään toistensa osaamista yritystoiminnan kehittämisessä myös hankkeen ulkopuolella vertaisoppimisen mallin mukaisesti. 

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Muut toteuttajat
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Yhteyshenkilö
Kimmo Seppänen
kimmo.seppanen@ladec.fi
+358 44 7444 060