Esiselvitys kiertovesikalankasvatuksen käynnistämismahdollisuuksista Päijät-Hämeessä

Hankkeen nimi
Esiselvitys kiertovesikalankasvatuksen käynnistämismahdollisuuksista Päijät-Hämeessä
Rahoitusohjelma
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Suomen toimintaohjelma 2014 - 2020
Toteutusaikataulu
17.8.2017 - 31.12.2018
Diaarinumero
53512
Budjetti
30 000 €
Hankkeen kuvaus
Hankkeessa tehdään esiselvitys kiertovesikasvatusliiketoiminnan aloittamiseksi Päijät-Hämeessä. Esiselvityksessä kartoitetaan em. liiketoiminnan potentiaali alueella, kysyntä ja markkinat Suomessa ja kansainvälisesti sekä potentiaalisimmat laitossijaintipaikat. Hankkeessa laaditaan alustavat investointi- ja rahoitussuunnitelmat kiertovesikalankasvatuslaitokselle kannattavuus- ja kassavirtalaskelmineen.

Selvityksen pohjalta luodaan ehdotus liiketoiminnan kehittämishankkeeksi useamman yrityksen konsortiona sekä selvitetään kalanjalostajien, kalatukkujen ja muiden jälleenmyyjien, ravintoloiden ym. alan toimijoiden kiinnostus alueella kiertovesikasvatetun kalan hyödyntämiseksi. Selvityksessä kartoitetaan myös potentiaalisia sijoittajia ja muita rahoittajia.

Hanke toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksen levänkasvatushankkeen kanssa, jossa tutkitaan levien soveltuvuutta kiertovesikalankasvatuslaitoksen poistovesien puhdistukseen.
Rahoitusviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Päivi Menard
paivi.menard@ladec.fi
+358 50 402 6911