#DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille

Hankkeen nimi
#DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.9.2017 - 30.4.2020
Diaarinumero
A73073
Budjetti
937 429€
Hankkeen kuvaus
Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä pk-yritysten liiketoimintoja muuttavista tekijöistä tällä hetkellä. DigiLAHTI –hankkeessa on tavoitteena tehostaa yritysten prosesseja, kehittämällä uusia asiakas- ja käyttäjälähtöisiä toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla. Hanke tuottaa työvälineitä, tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseen pk-yrityksissä, sekä toimintaalustan yritysten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Pääasiallisina toimenpiteinä hankkeessa ovat soveltuvien teknologioiden asiakas- ja käyttäjälähtöinen kokeileminen ja käyttöönottaminen osana yrityskohtaista liiketoiminnan kehittämistä. Hankekumppaneiden projektitiimit toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa ja yritysten kanssa prosessin eri vaiheissa.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa ja toimintamalleja, asiakas- ja käyttäjälähtöiselle arvon luomiselle ja päätöksenteon tueksi, yrityksille, kehitystoimijoille, julkishallinnon päättäjille ja koulutusorganisaatioille. Tulokset ovat merkittäviä Päijät-Hämeessä, jossa digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnetty Suomen mittakaavassa keskimääräistä vähemmän.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Muut toteuttajat
LAB ammattikorkeakoulu Oy, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Yhteyshenkilö
Kimmo Seppänen
kimmo.seppanen@ladec.fi
+358 44 7444 060