Biokaasutuksesta uutta liiketoimintaa

Hankkeen nimi
Biokaasutuksesta uutta liiketoimintaa
Rahoitusohjelma
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitus (AIKO)
Toteutusaikataulu
1.3.2018 - 31.10.2018
Budjetti
14 285 €
Hankkeen kuvaus
Hankkeessa kartoitetaan raaka-aineet ja teknologiset ratkaisut biokaasun tuottamiselle mädättämällä. Hankkeessa selvitetään yhteistyömuodot ja liiketoimintamalli, jotka mahdollistavat uuden energiatuotannon kehittämisen ja käyttöönoton; huomioidaan liiketoiminnan kassavirrat, investointikustannukset, vaikutukset alueen pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun (työpaikat, paikallisten yritysten rooli hankkeessa), hevosenlannan hyödyntämiseen kannattavuus, edellytykset liiketoiminnan syntymiselle ja erilaiset mahdollisuudet (laitoksen) rahoittajille.

Hanke muodostaa biokaasun tuotantoon tähtäävien toimijoiden ekosysteemin. Välilliset tavoitteet ovat, että uusi tuotanto vähentää energiatuotannossa kasvuhuonekaasupäästöjä. Hanke edistää kiertotaloutta ja uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä.

Hankkeessa selvitetään edellytykset biokaasun johtamiselle olemassa olevaan kaasuverkkoon ja/tai liikennepolttojärjestelmään Orimattilan Pennalan alueella sekä alueellinen yritysverkosto hankkeen toteutukselle. Selvitys on julkinen ja mahdollistaa monistamisen eri alueille maakunnassa.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Yhteyshenkilö
Johanna Kilpi-Koski
johanna.kilpi-koski@ladec.fi
+358 50 400 0793