ArvoUute

Hankkeen nimi
ArvoUute
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.5.2015 - 30.9.2017
Diaarinumero
A70875
Budjetti
451 308
Hankkeen kuvaus
Suomi on asettanut tavoitteekseen olla biotalouden johtava maa EU:n alueella vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on suomalaisen metsän ja erityisesti havupuuvaltaisen metsän käytön arvoketjuja kehitettävä yhä
tehokkaimmaksi ja raaka-aineesa tulisi saada jalostusarvoltaan yhä korkeampia lopputuotteita.

Hankkeessa on tarkoitus lisätä energiantuotantoon tarkoitetun havupuupohjaisen hakkeen jalostusarvoa erottamalla siitä arvokkaat uuteaineet ennen sen energiankäyttöä. Havupuu sisältää lajista ja
varastointiajasta riippuen 1 - 5 % kuiva-aineesta uuteaineita, joille olisi maailmanlaajuista kysyntää ja markkinat.

Tämän tutkimustyön tavoitteena on selvittää seuraavat asiat:
1. Uuteaineiden nykymarkkinat ja asiakkaat
2. Havupuupohjaisten raaka-aineiden saatavuus Päijät-Hämeessä
3. Energiapuuraaka-aineen varastointiajan ja haketusajankohdan vaikutus uuteaineen määrään ja koostumukseen
4. Optimaalisen uuttomenetelmän valinta ja sen laboratorio- / pilot-mittakaavan testaaminen paikallisilla raaka-aineilla
uuteainesaannon ja laadun selvittämiseksi
5. Optimaalisen uuttomenetelmän suunnittelu osaksi havupuuraaka-aineen energiantuotannon arvoketjua ja sen
teknistaloudelliset laskelmat
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Muut toteuttajat
Aalto
Yhteyshenkilö
Ville Uimonen
ville.uimonen@ladec.fi
+358 50 574 3222