Jaa sivu

Projektipäällikkö ProtoLAHTI -toiminnan kehittämiseen

Kansallinen hankintailmoitus julkaistu HILMAssa 24.10.2016  |  Ilmoitusnumero 2016-025644
Tarjousten määräaika 4.11.2016 klo 18.00


Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset:

Kysymys 1:
Kuinka monta tuote- ja palvelukehitysprojektia on tällä hetkellä käynnissä? Mikä on projektien vaihe?

Olemme tähän mennessä sopineet viiden projektin läpiviennistä vuoden 2017 aikana. Kaikki viisi ovat alkuvaiheessa.

---
Kysymys 2:
Miten muut projektiryhmän jäsenet ovat kehitysprojekteihin osallistuneet?

ProtoLahti-alustan suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Ladecin design-tiimi sekä yksi puolipäiväinen projektipäällikkö.

---
Kysymys 3:
Kuinka yrityskontaktointi- ja yhteistyökartoitus on tähän mennessä hoidettu?

Kontaktointi on tapahtunut Ladecin henkilöstön koostamien Lahden alueen PK-kentän projektiliidien pohjalta, suoraan yritysten avainhenkilöiden kanssa tapaamisia sopien.

---
Kysymys 4:
Mikä on ollut (yritys)kontaktointien lukumäärä viimeisen 6 kuukauden aikana?

Projektitiimimme listasi parikymmentä potentiaalista yrityscasea, joiden pohjalta valittiin kahdeksan kontaktoitavaa yritystä.

---
Kysymys 5:
Mikä on asiakaskontaktien pääasiallinen status tällä hetkellä?

Kysymys on epätarkka. Jos sillä tarkoitetaan projektien tilannetta / vaihetta, niin vastauksemme on: projektit ovat alkuvaiheessa.

---
Kysymys 6:
Mikä on asiakasrekisterin ajantasaisuus ja yhteyshenkilön yhteystiedot?

Ladecin CRM-järjestelmää päivitetään reaaliaikaisesti.

---
Kysymys 7:
Kuinka monta yhteissuunnittelutapaamista on viimeisen kahden vuoden aikana toteutettu (puolen vuoden jaksotuksissa)?

Tapaamisia on järjestetty lukuisia, konkreettista määrää ei ole tilastoitu.

---
Kysymys 8:
Mikä on ollut yhteissuunnittelutapaamisten osallistujamäärä?

Osallistujamäärä vaihtelee. Tyypillisesti tapaamisissa on edustettuna yrityksen johto, suunnittelutoiminnasta vastuussa olevat asiantuntijat, muotoilijakumppani, yrityskehittäjä ja fasilitaattori. Asiakas- ja sidosryhmien edustajia kutsutaan mukaan tarpeen mukaan.

---
Kysymys 9:
Mitä käytännössä tarkoittaa: ”Aktivoida Lahen D -kaupunkilaispaneelin toimintaa osana ProtoLAHTI -alustan prosesseja sekä mahdollistaa Lahen D:n hyödyntäminen asiakasyritysten ja organisaatioiden tuotteiden ja palvelujen kehitysprojekteissa ja ProtoLAHTI -toiminta-alustan pilot-projekteissa.”?

Miten tätä on hoidettu ja toteutettu tähän mennessä?

Lahen D:n toiminnan aktivoiminen käytännössä on sitä, että asiakasyrityksille ja organisaatioille kerrotaan Lahen D:stä, sitä markkinoidaan niille aktiivisesti yhtenä hyvänä työkaluna saada tietoa loppukäyttäjien mielipiteistä tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosesseihin.

LADECin asiakasrajapinnassa toimiva henkilöstö on tähän mennessä markkinoinut Lahen D -paneelia asiakasyrityksille, mutta käyttäjätiedon hyödyntämistä alueemme yritysten tuotekehitysprosesseissa on syytä edelleen lisätä.

Lisätietoa Lahen D:stä ja Lahen D:n esite:
https://www.ladec.fi/yrityksille/kasvua-uudistumista-hakevalle/erotu-muotoilulla%21/lahen-d