Jaa sivu

Hennalan sähköisen edelläkävijäalueen selvitykset

Vastaukset tarjouspyyntöön ”Hennalan sähköisen edelläkävijäalueen selvitykset” jätettyihin kysymyksiin.

Kysymys:
Tarjouspyynnön mukaan referensseistä saa pisteitä määrän perusteella. Ovatko aihealueella tehdyt lyhytkestoiset, esimerkiksi yhden henkilötyökuukauden hankkeet samanarvoisia pitempiaikaisten, esimerkiksi yhden henkilötyövuoden hankkeiden kanssa?

Vastaus:
Eri pituiset hankkeet ovat samanarvoisia.

Kysymys:
Tarjouspyynnön 3. luvun alla esitetyssä 2.1 kappaleessa viitataan kohtaan 2.3. Tarjoajalle ja palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnöstä ei kuitenkaan löydy kohtaa 2.3; onko kyseessä näppäilyvirhe vai puuttuuko tarjouspyynnöstä jokin osio?

Vastaus:
Kyseessä on näppäilyvirhe. Tarjouspyynnössä tarkoitetaan kohtaa 3. Tarjouksen sisältö ja siinä esitettyjä vaatimuksia tarjoajalle.